RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) wdrożone od dnia 1 luty 2021 r. Pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE.

Administratorem Państwa danych jest Paw Water Sp. z o.o.  Al. Stanów Zjednoczonych 51/503  04-028 Warszawa  NIP 1133022550 , biuro@wodaplazmowana.eu , tel. 519-306-047   

  • Dane takie jak: imię, nazwisko,  adres, adres dostawy , telefon kontaktowy i adres e- mail  będą przetwarzane przez naszą firmę jak i firmy z nami współpracujące oraz od nas zależne w celu realizacji zamówień produktów ze sklepu internetowego www.wodaplazmowana.eu
  • Dane klienta sklepu w/w będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia możliwości złożenia roszczeń wynikających z zawartą umową związaną z zakupami produktów z www.wodaplazmowana.eu
  • Klient ma prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) po złożeniu oświadczenia woli.
  • Osoba, której dane dotyczą, może żądać usunięcia zebranych danych.
  • Osoba, która chce, by usunąć jej dane, może to zrobić po zweryfikowaniu, że jest osobą do takich celów uprawnioną poprzez złożenie odpowiedniego wniosku z określeniem żądań.
  • Wniosek zostanie uwzględniony, gdy dane nie są już niezbędne do realizacji celów wynikających z zawartej umowy dla którego zostały zebrane i nie będziemy mieć prawnie uzasadnionych podstaw, do kontynuacji przetwarzania zebranych danych.
  • W przypadku usunięcia danych osoby wnoszącej o to, mamy prawo zachować informacje na czyj wniosek to zrobiliśmy.
  • Wniosek o usunięcie danych uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i możliwości sprawnej realizacji żądania.
  • Niezbędnym będzie przetwarzanie danych, pomimo żądania osoby o ich usunięcie, której dane dotyczą, w szczególności sytuacji, gdy ustalamy, dochodzimy lub bronimy się przed roszczeniami.
Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych, aby poprawić komfort przeglądania.